Mi premošćujemo jaz između biznisa i IT-a.
Data Sense je privatna tvrtka, sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirana za usluge poslovnog savjetovanja, implementaciju sustava za poslovno izvještavanje i potporu kontrolingu te edukaciju. U području poslovnog savjetovanja fokus našeg djelovanja je na savjetovanju naših klijenata u procesu implementacije poslovnih IT rješenja. Pri tome, u pravilu, pratimo klijenta kroz cijeli proces, od analize i optimizacije poslovnih procesa, definiranja zahtjeva i izrade upita za ponudu, preko odabira rješenja i izvođača, pa potom sudjelovanja u samoj implementaciji rješenja, bilo u isključivo savjetodavnoj ulozi, ili, po potrebi, u ulozi voditelja ili nadzora projekta, pa sve do puštanja sustava u produkciju i prelaska na redovnu upotrebu i održavanje. Takvim pristupom nastojimo osigurati ostvarenje zadanih poslovnih ciljeva i očekivanih efekata implementacije poslovnog rješenja na poslovanje klijenta, preuzimajući pri tome svoj dio odgovornosti za uspjeh projekta, sukladno definiranom poslovnom odnosu. U drugom području našeg djelovanja, implementaciji sustava za poslovno izvještavanje i potporu kontrolingu, usmjereni smo na implementaciju rješenja kratkog roka implementacije, jasne poslovne vrijednosti i primjerene cijene. Primjenom principa agilnih metodologija softverskog razvoja u kontekstu implementacije sustava poslovne inteligencije (tzv. Agile BI) kroz niz uzastopnih iteracija osiguravamo brzu i čestu isporuku vidljivih rezultata korisniku, čime je korisnik aktivno uključen tijekom cijelog projekta implementacije, te je kontinuirano u mogućnosti davati povratne informacije implementatoru, kako bi se osiguralo da razvoj rješenja ide u očekivanom smjeru. Osim toga, Data Sense je poslovna znanja i dugogodišnje iskustvo svojih konzultanata ugradio u predefinirane analitičke modele, tako da u implementaciju novog sustava poslovnog izvještavanja ne krećemo od nule, nego od postojećih analitičkih modela, koje prilagođavamo potrebama i zahtjevima klijenta.    Data Sense u portfelju ima i vlastiti produkt, Data Sense BI za potporu kontrolingu. Radi se o proizvodu baziranom na Microsoft BI tehnologijama, koji sadrži skup alata za sustavnu potporu kontrolingu. Rješenje se sastoji od tri modula, „Data Sense Analyst“, koji sadrži predefinirane analitičke modele iz područja prodaje, zaliha, potraživanja i dugovanja i financija, „Data Sense Controller“, koji omogućava upravljanje definicijama financijskih izvješća i iskaza uspjeha, upravljanje definicijama raspodjela troškova i prihoda po alokacijskim ključevima, uvoz planova u sustav, te sadrži analitički model za analizu financijskih izvješća i raspodjela, te, na kraju, „Data Sense Report Distributor“, koji omogućava distribuciju izvješća putem elektronske pošte.    Data Sense također pruža i usluge napredne edukacije iz Microsoft Excela s naglaskom na praktičnim scenarijima upotrebe, namijenjene analitičarima i kontrolerima. Edukaciju vršimo u obliku standardnog seminara „Excel za kontrolere“ ili „in house“ edukacije prema programu prilagođenom u dogovoru s klijentom. Osim toga, Data Sense sa dva obrazovna modula iz područja primjene IT-a u kontrolingu sudjeluje u izvođenju kontroling akademije tvrtke Kognosko kontroling, čiji je program certificiran od strane međunarodne udruge kontrolera ICV. Misiju tvrtke Data Sense sažimljemo u rečenici „mi premošćujemo jaz između biznisa i IT-a“. Često je, naime, prilikom implementacije poslovnih IT rješenja, moguće svjedočiti situacijama u kojima se stječe dojam da poslovni korisnici (stručnjaci iz područja prodaje, marketinga, proizvodnje, logistike, financija, računovodstva, kontrolinga, …) i informatički stručnjaci govore različitim jezikom i međusobno se ne razumiju. Takva situacija u pravilu rezultira neuspjehom projekta, bilo u smislu izostanka ostvarenja očekivanih poslovnih ciljeva, bilo u smislu probijanja vremenskih rokova ili budžeta projekta, a nerijetko se neuspjeh ogleda u kombinaciji svih ovih neželjenih ishoda projekta. Data Sense fokusira svoje djelovanje upravo na premošćivanje spomenutog jaza između biznisa i IT-a. Jedinstveni spoj poslovnih i IT znanja naših konzultanata je naša ključna kompetitivna prednost, koja nam omogućava da, razumijevajući poslovno okruženje i poslovne ciljeve projekta, usmjerimo aktivnosti IT stručnjaka i upotrebu tehnologije na realizaciju očekivane dodane vrijednosti i poslovnih efekata. Pojednostavljeno rečeno, u tom procesu djelujemo, na neki način, kao „prevoditelji“. Upravo iz toga proizlazi i naš slogan, „where IT speaks business“.
Data Sense d.o.o.
Savska cesta 32, 10000 Zagreb, tel: +385 1 7707 106, e-mail: info@datasense.hr
Copyright © Data Sense Developed by Abacus Studio Designed by Excedo