Implementirajte sustavnu IT potporu kontrolingu uz pomoć DataSense.BI-a. Automatizirajte standardizirane procese i posvetite više vremena naprednim analizama i aktivnostima koje će povećati učinkovitost kontrolinga.   
DataSense.BI je rješenje za sustavnu IT potporu kontrolingu, razvijeno u tvrtci Data Sense, namijenjeno primarno subjektima u djelatnostima trgovine i distribucije. DataSense.BI sadrži sljedeće module:
  • DS.BI Analyst – sadrži predefinirane analitičke modele koji omogućavaju analizu podataka i izradu izvješća u području prodaje, zaliha, dugovanja i potraživanja i financija.
  • DS.BI Controller – sadrži kontroling alate koji omogućavaju upravljanje definicijom i procesiranjem financijskih izvješća, raspodjela troškova i prihoda, te analizu financijskih izvješća i ključnih indikatora performansi.
  • DS.BI Report Distributor – omogućava upravljanje generiranjem i distribucijom izvješća putem elektronske pošte.
  • DS.BI Data Quality Cockpit – omogućava upravljanje nadzorom kvalitete podataka u sustavu.

Data Sense d.o.o.
Savska cesta 32, 10000 Zagreb, tel: +385 1 7707 106, e-mail: info@datasense.hr
Copyright © Data Sense Developed by Abacus Studio Designed by Excedo