• Naziv tvrtke: Data Sense društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i usluge
 • Skraćeni naziv tvrtke: Data Sense d.o.o.
 • Adresa: Savska cesta 32, 10000 Zagreb
 • Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
 • Matični broj: 4227166
 • OIB: 60958408776
 • PDV ID: HR60958408776
 • Temeljni kapital 20.000 Kn uplaćen u cijelosti
 • Telefon: +385 1 7707 106
 • e-mail: info@datasense.hr
 • Web: www.datasense.hr
 • SWIFT: ZABAHR2X
 • IBAN: HR1123600001102423893
 • Uprava društva: Mario Korbar, direktor
Data Sense d.o.o.
Savska cesta 32, 10000 Zagreb, tel: +385 1 7707 106, e-mail: info@datasense.hr
Copyright © Data Sense Developed by Abacus Studio Designed by Excedo